Obálka, Hana Lukácsová

Účetnictví, daňová evidence, mzdové účetnictví a daně

Společnost LUKÁCS s.r.o. se zabývá vedením účetnictví a daňové evidence, vedením personální a mzdové agendy. Počítáme a zpracováváme mzdy, přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance.

Dále připravuje podklady pro různá daňová přiznání, především DPH a kontrolního hlášení, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, včetně zpracování účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce, silniční daně a výpočtu záloh silniční daně.

Samozřejmostí jsou běžné účetní konzultace, kontrola formální správnosti dokladů, vedení dlouhodobého majetku a archivace dokumentů.

Mimo to, zajišťujeme další administrativní záležitosti při řízení podnikání, připravíme Vám pracovní smlouvy a dohody o provedení práce, povedeme knihu jízd, zastoupíme Vás při kontrolách. Poradíme Vám v  technických záležitostech a pomůžeme Vám při zavádění informačních, ekonomických a pokladních systémů, včetně návrhu a zavedení elektronické evidence tržeb (EET).

Pomůžeme Vám s nákupem nemovitosti, právní stránku převodu zajistíme v ověřené advokátní kanceláři, postaráme se o Váš vklad do katastru nemovitostí a připravíme Vám přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitých věcí. Technicky Vám pomůžeme s účastí ve veřejné dražbě, vše Vám důkladně vysvětlíme a provedeme procesem dražby.

Níže uvádíme ceník základních služeb.

Daňová evidence

 • Malý tarif – 150 Kč/období, v ceně 10 účetních případů, každý další 15 Kč/případ
 • Střední tarif – 600 Kč/období, v ceně 50 účetních případů, každý další 12 Kč/případ
 • Velký tarif – 1 000 Kč/období, v ceně 100 účetních případů, každý další 10 Kč/případ

Účetnictví

 • Malý tarif – 1 000 Kč/období, v ceně 50 účetních případů, každý další 20 Kč/případ
 • Střední tarif – 1 500 Kč/období, v ceně 100 účetních případů, každý další 15 Kč/případ
 • Velký tarif – 2 400 Kč/období, v ceně 200 účetních případů, každý další 12 Kč/případ

Součásti základního tarifu

 • Archivace dokumentů
 • Běžné účetní konzultace
 • Období = měsíc/čtvrtletí

Operace mimo základní tarif

 • Personalistika/mzdy
  • Nástup/odchod zaměstnance 200 Kč/zaměstnanec
  • Nástup/odchod DPP 100 Kč/zaměstnanec
  • Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání 100 Kč
  • Zpracování mzdy 150 Kč/zaměstnanec/měsíc (výplatní list, přehled o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny, přehled o výši pojistného pro ČSSZ, zákonné pojištění)
  • Zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 100 Kč/zaměstnanec
  • Zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 100 Kč/zaměstnanec
 • Daně
  • DPH 500 Kč/přiznání, včetně kontrolního hlášení
  • DPFO 2 000 Kč/přiznání
  • DPPO 5 000 Kč/přiznání
  • Silniční daň za první vozidlo 500 Kč
  • Silniční daň za každé další vozidlo 200 Kč
  • Daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí podle náročnosti cca. 500—1 000 Kč (u jednoduchých až mírně složitých přiznání)
 • Zastupování při kontrolách 400 Kč/h
 • Zpracování statistických výkazů 300 Kč/h (např. ČSÚ)
 • Administrativní práce 200 Kč/h (např. příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, vyúčtování pracovních cest, zpracování knihy jízd)

Další poskytované služby

 • Založení s.r.o. (příprava dokumentů, sjednání termínů schůzek s notářem, vyřízení živností apod.) – cena na vyžádání
 • Technická pomoc při realizaci veřejné elektronické dražby (vyřízení nutných dokladů k účasti v elektronické dražbě, detailní popis procesu, zajištění stabilního připojení k internetu, zajištění korespondence apod.) – cena na vyžádání
 • Technická pomoc při závádění elektronické evidence tržeb (EET) – cena na vyžádání

Územní působnost

Naše společnost poskytuje své služby především na území Zlínského a Jihomoravského kraje, v okresech Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Hodonín. Z měst a obcí, kde působíme vybíráme: Pozlovice, Luhačovice, Slavičín, Uherský Brod, Zlín, Uherské Hradiště, Otrokovice, Vizovice, Vsetín, Nivnice, Dolní Němčí, Hluk, Veselí nad Moravou, Velká nad Veličkou. Naše služby však poskytujeme i vzdálenějším klientům z Brna a Pardubic.

Ekonomické systémy

Naše společnost pracuje s řadou produktů od společnosti STORMWARE s.r.o.

LUKÁCS s.r.o.
Pod Větrníkem 60
763 26 POZLOVICE
Hana Lukácsová